Dobrý deň :-)

Vitajte na našej domovskej stránke, kde sa dozviete viacej o službách, koré ponúkame našim klientom. Slušnosť, spoľahlivosť a zodpovednosť sú naše kľúčové hodnoty pri každej činnosti, ktorú vykonávame.

Kto sme?

Spoločnosť Etirs bola založená v roku 1991 v Bratislave. Väčšina aktivít spoločnosti je zameraných na hydrológiu, matematické modelovanie, informačné systémy a technológie. Trvalo v spoločnosti pracuje 5 zamestnancov, pričom vzhľadom na rozsah projektov zamestnávame odborníkov zo Slovenskej technickej univerzity (STU) a Výskumného ústvavu vodného hospodárstva (VÚVH) v Bratislave.


Počas viac takmer 30-tich rokov existencie Etirs vyvinul množstvo informačných systémov rôznej veľkosti v rôznych oblastiach použitia. Navrhujeme a spracovávame veľké databázové systémy pre viac než 100 používateľov. Publikujeme a prezentujeme rozličné formy informácií na Internet-e, intranete. Počas dlhoročného pôsobenia na trhu s informačnými technológiami, sme sa stali odborníkmi na návrh a riešenie komplexných úloh v oblasti spracovania dát. Ako súčasť komplexných riešení poskytujeme aj servis výpočtovej techniky, správu serverov a podporu pre dodávané riešenia.


Naša spoločnosť má skúsenosti so spracovávaním údajov z oblasti hydrológie a matematického modelovania. Vyvinuli sme niekoľko 1 a 2-rozmerných modelov (založené na konečných diferenciách a konečných prvkoch), ktoré boli úspešne testované a aplikované na slovenských riekach a priehradách. Pri spracovaní hydrologických údajov používame rôzne metódy, ako sú konverzie údajov z GPS, používanie GIS systémov na báze Arcview, numerické metódy (linearizácia, splajny, atď.), konverzia z rôznych databázových formátov a prezentácia výsledkov koncovému používateľovi.


V septembri 1998 sa Etirs zúčastnil medzinárodného sympózia WMHE-98 v Dubrovníku, kde prezentoval prácu NON-PERMANENT FLOWING REGIME IN DERIVATION CHANNEL OF GABCIKOVO WATER WORK. Táto práca bola zvolená za najlepšiu prácu na sympóziu.

Next

Čo ponúkame?

Hydrológia


Keďže jednou z hlavných činností našej spoločnosti je i matematické modelovanie prírodných javov, úspešne sme využili naše poznatky z matematiky, fyziky a informatiky pri modelovaní chovania sa vody v korytách riek a v nádržiach. Na Slovensku sme vôbec ako prví začali s aplikáciou softwaru v tejto oblasti a do dnešného dňa sme bez akejkoľvek konkurencie. Po mnohých skúsenostiach v dnešnej dobe už vykonávame všetky výpočty a úpravy dát automatizovane na nami vyvinutých produktoch. Naše produkty sú taktiež inštalované na niektorých vodných dielach po celom Slovensku a umožnujú výpočet modelovaných situácií, ktoré pomáhajú pri rýchlom a včasnom zásahu v prípade nebezpečenstva.


Databázové systémy pre väčšie organizácie


Jedná sa o informačné systémy, ktoré sú vyvíjané na základe špecifických požiadaviek zákazníka priamo v mieste ich budúcej inštalácie. Spravidla ide o prácu s dátami v sieťach pre rádovo desiatky používateľov. Tieto produkty riešia problém prístupu viacerých použivateľov k dátam, ochranu systému prístupovými menami a heslami, obnovu dát po páde systému, archiváciu dát a spracovanie výstupov podľa rôznych potrieb zákazníka.


Databázovo orientované aplikácie


Na rozdiel od databázových systémov sa jedná o informačné systémy, ktoré sú svojim rozsahom menšie a boli navrhnuté pre potreby behu na jednom počítači, čo ale nevylučuje ich funkciu v sieti. V tejto oblasti riešime najmä problém návrhu dátových štruktúr a prístupu k nim, rýchle spracovanie dát a tvorbu výstupov.

Next

Naša práca

Táto časť nášho webu asi nebude nikdy dokončená :-( práce máme vyše hlavy a písať o našich referenciách je práca na dlhé zimné večere. Toto je naša slabá stránka, no sme dosť silní na to, aby sme si to vedeli priznať. Radi Vám o našich referenciách povieme viac, napíšte nám správu a my sa s Vami veľmi radi spojíme!

Napíšte nám

Chcete sa dozvedieť viac? alebo nám poslať podnet? sme tu pre Vás :-)